WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!

Dokumenty do rozliczenia zakupów w projekcie „WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!

Szanowni Państwo, w zakładce dokumenty, zamieszczamy : SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!” oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM. Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym w […]

Zobacz szczegóły

Własna inicjatywa własna firma, wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo, informujemy, że proponowane zmiany dotyczące zarówno wysokości jak i okresu wypłat wsparcia pomostowego, zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. W związku z powyższym wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 12 m-cy dla każdego Uczestnika Projektu ” Własna Inicjatywa, własna firma!” w wysokości nie wyższej niż 1275,00 PLN. Z poważaniem Biuro Projektu

Zobacz szczegóły

Własna inicjatywa, własna firma! Lista rankingowa po odwołaniach.

SZANOWNI PAŃSTWO, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI DLA KOLEJNYCH 6 OSÓB WYŁONIONYCH W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ. O terminie podpisania umów o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej poinformujemy każdego Uczestnika indywidualnie.

Zobacz szczegóły

Lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej

20.08.2018 Szanowni Państwo, poniżej lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej: Poniżej lista osób które uzyskały niższą punktację. Przysługuje Im prawo do odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych. W procedurze odwoławczej zostanie wyłonionych do dofinansowania 6 najwyżej ocenionych ponownie wniosków. Odwołania proszę składać osobiście w Biurze Projektów […]

Zobacz szczegóły

Zakończenie szkoleń grupowych projektu ” Własna inicjatywa, własna firma!”.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 05 lipca 2018 r. zakończyliśmy szkolenia grupowe w ramach realizacji projektu ” Własna inicjatywa, własna firma!”. Jednocześnie ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego uczestników projektu. Odpowiednie dokumenty tj: Biznes plan Wniosek o wsparcie pomostowe Oświadczenie de minimis Formularz de minimis proszę składać w Biurze Projektu tj. ul. Witaszka […]

Zobacz szczegóły

Kody PKD Własna inicjatywa, własna firma!

Przypominamy o konieczności wskazania w biznesplanie kodów PKD zgodnych z działalnościami w zakresie Odnawialnych Źródłach Energii lub branż w ramach Smart Specialisation, w przypadku kiedy dana działalność wpisuje się w powyższe branże. Informacje dotyczące branż Smart Specialisation znajdziecie Państwo pod adresem: kody PKD    

Zobacz szczegóły

Zmiany w harmonogramie dla III grupy projektu Własna Inicjatywa, własna firma!

Informujemy, że nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć dla Grupy III. Zajęcia  zostały przeniesione do budynku ONYX przy ulicy Witaszka 6 64-920 Piła i odbędą się w dniach 23-24.06.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:45 oraz w dniu 25.06.2018r. w godzinach 13.30 do 18.30. W dniach 20-22.06.2018 r. zajęcia NIE ODBĘDĄ SIĘ. (szczegółowy plik do podglądu znajduje się w zakładce harmonogramy) Za utrudnienia […]

Zobacz szczegóły

Informacja o szkoleniach Własna inicjatywa, własna firma!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-25 czerwca 2018 r. w godzinach 8:00- 14:45 odbędą się szkolenia w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia odbędą się dla 3 grup w Pile oraz dla 1 grupy w Turku. Wszystkich zakwalifikowanych Uczestników Projektu powiadomimy telefonicznie o terminie szkolenia. Szczegółowy harmonogram szkoleń został umieszczony […]

Zobacz szczegóły

Ostateczna lista rankingowa projektu Własna inicjatywa, własna firma!

12.06.2018, Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu „Własna inicjatywa, własna firma!” . W związku z powyższym przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu realizacji projektu (osobno dla KOBIET i dla MĘŻCZYZN) oraz listę rezerwową.    

Zobacz szczegóły

Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i zamierzają utworzyć działalność gospodarczą ,zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.09.2019 r. na terenie województwa wielkopolskiego

Wsparcie oferowane w projekcie

1. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

 • Szkolenie z zakresu rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu i innych kwestii potrzebnych do założenia działalności gospodarczej, np. związanych z promocją, pozyskiwaniem klientów, kwestii formalno-prawnych.

2. WSPARCIE FINANSOWE:

 • Jednorazowa dotacja finansowa
 • Comiesięczne wsparcie finansowe, wypłacane w okresie od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy (wsparcie wypłacane w okresie do 12 miesięcy przeznaczone jest wyłącznie dla osób, których biznesy będą wymagały dłuższego okresu „rozruchu” i większych nakładów finansowych , przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania ).

3. WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE ZAŁOŻĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 • Doradztwo indywidualne w kwestiach związanych z poprawą rentowności przedsięwzięcia przez szukanie nowych profili działalności czy rynków zbytu.
 • Specjalistyczne szkolenia na tematy zgodne z potrzebami uczestników.

4. INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 50 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe zostanie przyznane 40 Uczestnikom projektu
  i zostanie wypłacone w transzach miesięcznych w kwocie 1700 zł/m-c przez okres
  od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie finansowe na 12 m-cy przyznane będzie osobom, których biznesy będą wymagały dłuższego okresu „rozruchu” i większych nakładów finansowych , przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe
 2. poczęstunek w formie cateringu

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  500 48 3333

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Rozeznania rynku:

23.04.2018 na usługi szkoleniowe : Dokumenty do pobrania

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6
64-920 Piła

tel. 500 483 333
tel. 574 201 556
biuro@eprojekty.info