WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!

Dokumenty do rozliczenia zakupów w projekcie „WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!

Szanowni Państwo, w zakładce dokumenty, zamieszczamy : SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!” oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM. Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym w […]

Zobacz szczegóły

Własna inicjatywa własna firma, wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo, informujemy, że proponowane zmiany dotyczące zarówno wysokości jak i okresu wypłat wsparcia pomostowego, zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. W związku z powyższym wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 12 m-cy dla każdego Uczestnika Projektu ” Własna Inicjatywa, własna firma!” w wysokości nie wyższej niż 1275,00 PLN. Z poważaniem Biuro Projektu

Zobacz szczegóły

Własna inicjatywa, własna firma! Lista rankingowa po odwołaniach.

SZANOWNI PAŃSTWO, PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI DLA KOLEJNYCH 6 OSÓB WYŁONIONYCH W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ. O terminie podpisania umów o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej poinformujemy każdego Uczestnika indywidualnie. Lp. Nr ewidencyjny 1 03/2018 2 73/2018 3 37/2018 4 35/2018 5 06/2018 6 32/2018 7 63/2018 8 36/2018 9 08/2018 10 […]

Zobacz szczegóły

Lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej

20.08.2018 Szanowni Państwo, poniżej lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej: LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW 1 03/2018 119 2 73/2018 109 3 37/2018 106,5 4 35/2018 105,5 5 06/2018 102 6 32/2018 100 7 36/2018 96,5 8 08/2018 96 9 19/2018 95 10 12/2018 95 11 16/2018 95 12 18/2018 94 […]

Zobacz szczegóły

Zakończenie szkoleń grupowych projektu ” Własna inicjatywa, własna firma!”.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 05 lipca 2018 r. zakończyliśmy szkolenia grupowe w ramach realizacji projektu ” Własna inicjatywa, własna firma!”. Jednocześnie ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego uczestników projektu. Odpowiednie dokumenty tj: Biznes plan Wniosek o wsparcie pomostowe Oświadczenie de minimis Formularz de minimis proszę składać w Biurze Projektu tj. ul. Witaszka […]

Zobacz szczegóły

Kody PKD Własna inicjatywa, własna firma!

Przypominamy o konieczności wskazania w biznesplanie kodów PKD zgodnych z działalnościami w zakresie Odnawialnych Źródłach Energii lub branż w ramach Smart Specialisation, w przypadku kiedy dana działalność wpisuje się w powyższe branże. Informacje dotyczące branż Smart Specialisation znajdziecie Państwo pod adresem: kody PKD    

Zobacz szczegóły

Zmiany w harmonogramie dla III grupy projektu Własna Inicjatywa, własna firma!

Informujemy, że nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć dla Grupy III. Zajęcia  zostały przeniesione do budynku ONYX przy ulicy Witaszka 6 64-920 Piła i odbędą się w dniach 23-24.06.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:45 oraz w dniu 25.06.2018r. w godzinach 13.30 do 18.30. W dniach 20-22.06.2018 r. zajęcia NIE ODBĘDĄ SIĘ. (szczegółowy plik do podglądu znajduje się w zakładce harmonogramy) Za utrudnienia […]

Zobacz szczegóły

Informacja o szkoleniach Własna inicjatywa, własna firma!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-25 czerwca 2018 r. w godzinach 8:00- 14:45 odbędą się szkolenia w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia odbędą się dla 3 grup w Pile oraz dla 1 grupy w Turku. Wszystkich zakwalifikowanych Uczestników Projektu powiadomimy telefonicznie o terminie szkolenia. Szczegółowy harmonogram szkoleń został umieszczony […]

Zobacz szczegóły

Ostateczna lista rankingowa projektu Własna inicjatywa, własna firma!

12.06.2018, Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy proces rekrutacji do projektu „Własna inicjatywa, własna firma!” . W związku z powyższym przedstawiamy OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu realizacji projektu (osobno dla KOBIET i dla MĘŻCZYZN) oraz listę rezerwową:   Lista rankingowa kobiet: LP nr ewidencyjny ilość przyznanych punktów 1 32/2018 125 2 […]

Zobacz szczegóły

Kompleksowe wsparcie mieszkańców Wielkopolski w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i zamierzają utworzyć działalność gospodarczą ,zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.09.2019 r. na terenie województwa wielkopolskiego

Wsparcie oferowane w projekcie

1. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

 • Szkolenie z zakresu rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Doradztwo w zakresie opracowania biznesplanu i innych kwestii potrzebnych do założenia działalności gospodarczej, np. związanych z promocją, pozyskiwaniem klientów, kwestii formalno-prawnych.

2. WSPARCIE FINANSOWE:

 • Jednorazowa dotacja finansowa
 • Comiesięczne wsparcie finansowe, wypłacane w okresie od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy (wsparcie wypłacane w okresie do 12 miesięcy przeznaczone jest wyłącznie dla osób, których biznesy będą wymagały dłuższego okresu „rozruchu” i większych nakładów finansowych , przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania ).

3. WSPARCIE DLA OSÓB, KTÓRE ZAŁOŻĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

 • Doradztwo indywidualne w kwestiach związanych z poprawą rentowności przedsięwzięcia przez szukanie nowych profili działalności czy rynków zbytu.
 • Specjalistyczne szkolenia na tematy zgodne z potrzebami uczestników.

4. INNE WAŻNE INFORMACJE:

 • Do udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym zakwalifikowanych zostanie 50 osób.
 • Dotacje i wsparcie finansowe zostanie przyznane 40 Uczestnikom projektu
  i zostanie wypłacone w transzach miesięcznych w kwocie 1700 zł/m-c przez okres
  od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie finansowe na 12 m-cy przyznane będzie osobom, których biznesy będą wymagały dłuższego okresu „rozruchu” i większych nakładów finansowych , przy zachowaniu zasad racjonalnego gospodarowania.

Uczestnikom zostaną zapewnione:

 1. bezpłatne materiały szkoleniowe
 2. poczęstunek w formie cateringu

Osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o kontakt telefoniczny pod nr  500 48 3333

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Rozeznania rynku:

23.04.2018 na usługi szkoleniowe : Dokumenty do pobrania

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6
64-920 Piła

tel. 500 483 333
tel. 574 201 556
biuro@eprojekty.info