Plan na lepszą przyszłość

Uwaga, zawieszenie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania i zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Kosmetyczka”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 24.02.2020 rozpocznie się szkolenie zawodowe pod nazwą KOSMETYCZKA. Wszyscy uczestnicy zostali powiadomieni o terminach zajęć, a szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”

Zobacz szczegóły

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 31.01.2019 r. rozpoczęły się dla kolejnej grupy Uczestników, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. […]

Zobacz szczegóły

kontakt w sprawie staży zawodowych

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami kierowanymi przez potencjalnych pracodawców do Państwa, prosimy o bezpośredni kontakt Pracodawców z biurem projektu pod numerem telefonu: 511 303 222 lub e-mail: j.pastusiak@eprojekty.info. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji w zakresie staży. Informujemy również, iż od dnia 30.01.2020 r. rozpoczną się dla kolejnej grupy Uczestników, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 […]

Zobacz szczegóły

Egzamin zewnętrzny z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Szanowni Państwo, Egzamin zewnętrzny z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP dla grupy szkoleniowej z Wałbrzycha (szkolenie pn. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”) odbędzie się dnia 02.12.2019 r. w Wałbrzychu, przy ul. Malczewskiego 22.    

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”

Szanowni Państwo, Od dnia 18.11.2019 r. do dnia 02.12.2019 r. przeprowadzone zostanie szkolenie zawodowe pn. „Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP”, które odbędzie się w Wałbrzychu, przy ul. Malczewskiego 22 (zgodnie z załączonym harmonogramem). 14.11.2019_Harmonogram_Szkolenie pracownik adm.biurowy z komp_gr. 3 (1) Serdecznie zapraszamy!

Zobacz szczegóły

indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 21.10.2019 r. rozpoczną się dla kolejnej grupy Uczestników, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godziny), podczas których sporządzone zostaną Indywidualne Plany Działania z każdym z Uczestników. Rozpocznie się również Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 6 godzina na każdego Uczestnika Projektu. O terminach i godzinach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie. […]

Zobacz szczegóły

Staże zawodowe

Szanowni Państwo, Osoby które biorą udział w zajęciach w ramach I edycji projektu, kierowane są na staże zawodowe, zgodnie z zapisami Indywidualnego Planu Działania. Nabyte kwalifikacje Uczestnicy wykorzystają w praktyce – wsparcie służące zdobyciu doświadczenia zawodowego w formie 4-miesięcznego stażu powiązanego z odbytymi szkoleniami. Projekt zakłada realizację staży zg. z Zał.9 do Regulaminu, zaleceniem Rady […]

Zobacz szczegóły

Nowe szkolenia (harmonogramy)

Nowe harmonogramy szkoleń zawodowych: florysta i sprzedawca z obsługą komputera dostępne na stronie projektu

Zobacz szczegóły

Mamy przyjemność ogłosić, iż dnia 01.05.2019 r. rozpoczął się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Plan na lepszą przyszłość” nr RPDS.08.02.00-02-0036/18 realizowanym przez PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM w partnerstwie z CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA.

 

Informacje o projekcie:

Głównym celem proj. jest zwiększenie do 31.08.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 70 osób od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych oraz biernych zawodowo), znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  • Kobiety
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskimi kwalifikacjami,

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

  1. identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją IPD,
  2. indywidualne poradnictwo zawodowe,
  3. szkolenia zawodowe,
  4. staże zawodowe,
  5. pośrednictwo pracy .

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

STYPENDIUM SZKOLENIOWE ( 6,78 zł/ każdą godzinę szkolenia)

STYPENDIUM STAŻOWE ( 4 miesiące x 1017,40 zł)

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

CATERING

UBEZPIECZENIE NNW W RAMACH STAŻY

SALE DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

nr tel.: 511 303 222, mail: j.pastusiak@eprojekty.info

 

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie UE: 979.151,70 zł