KLUCZ DO ZATRUDNIENIA

Instytucja szkoląca Paweł Rozmarynowski ARTCOM w partnerstwie z Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska zaprasza do udziału w projekcie „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr RPPM.05.06.00-22-0066/17 realizowanego na terenie województwa pomorskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie, Działanie 05.06 Adaptacja pracowników Dofinansowanie Projektu z UE: 1 804 836,60 zł Okres realizacji … Czytaj dalej KLUCZ DO ZATRUDNIENIA