Droga do zatrudnienia 2

Szkolenie zawodowe pn.”Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 10.08.2020 r. w rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.”Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”. Szkolenie trwać będzie do 21.08. 2020 r. Zajęcia odbywać się będę w sali wiejskiej w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Wyzwolenia 32B. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzinach szkolenia. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. HARMONOGRAM […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 20.07 rozpoczną się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników realizujących projekt w ramach ścieżki B. Zajęcia odbywać się będą w sali wiejskiej przy ul. Wyzwolenia 32B w Kuźnicy Czarnkowskiej. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i godzinie spotkania. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram dla całej grupy. HARMONOGRAM […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych” – druga grupa

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 06.07 druga grupa Uczestników rozpocznie szkolenie zawodowe pn.: „Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych”. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodek Kultury w Ryczywole ul. Nowa 2 Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach zajęć. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. Zapraszamy Zespół Projektowy. harmonogram 2 grupy […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 23.06 rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z kursem komputerowym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej” dla Uczestników realizujących projekt w ramach ścieżki A. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodek Kultury w Ryczywole ul. Nowa 2 Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach zajęć. […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 22.06 rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Pracownik fizyczny w produkcji i pracach prostych”” dla Uczestników realizujących projekt w ramach ścieżki A. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodek Kultury w Ryczywole ul. Nowa 2 Wszyscy Uczestnicy zostali poinformowani o terminach i godzinach zajęć. Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram. […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w formie stacjonarnej.

Szanowni Państwo, w związku ze złagodzeniem obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią Koronawirusa i ponownym otwarciem Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole, informujemy iż w dniu 05.05.2020 r. wracamy do indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym w formie stacjonarnej z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i godzinie spotkania. Szczegółowy harmonogram do […]

Zobacz szczegóły

Uwaga ! Wstrzymanie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, Beneficjent projektu informuje, że do odwołania  wstrzymuje wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym. Tym samym informuje, że zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie. Personel odpowiedzialny za realizację projektu będzie wykonywać swoje obowiązki w […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Szanowni Państwo, informujemy,  iż w dniu 10.03 pierwsza grupa Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu w ramach ścieżki A rozpocznie udział w projekcie od dwóch indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o miejscu i godzinach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo,

informujemy, że Paweł Rozmarynowski ARTCOM prowadzi nabór do projektu „Droga do zatrudnienia 2”

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2020 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia lub jego utrzymania 50 osób (35K/15M) od 30 roku życia, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim na obszarze powiatów:

– powiat chodzieski (gmina Chodzież, Budzyń gmina wiejska, Chodzież gmina wiejska, Gmina Margonin, gmina Szamocin)

– powiat obornicki (Ryczywół gmina wiejska, gmina Rogoźno),

– powiat pilski (Białośliwie gmina wiejska, gmina Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie  gmina wiejska, gmina Wyrzysk),

– powiat złotowski (gmina Złotów, gmina Lipka gmina wiejska, gmina Okonek, Tarnówka gmina wiejska, Zakrzewo gmina wiejska, Złotów gmina wiejska),

– powiat czarnkowsko – trzcianecki (gmina Czarnków, Czarnków gmina wiejska, Lubasz  gmina wiejska, Połajewo gmina wiejska, gmina Krzyż Wielkopolski)

Grupę docelową stanowi:

Ścieżka – A: 30 osób (25K/5M) pozostających bez zatrudnienia (w tym 21 osób (19K) bezrobotnych i 9 osób (6K) biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)

należące do minimum jednej z grup osób defaworyzowanych na rynku pracy:

  • długotrwale bezrobotnych, (4 osoby)
  • kobiet (25)
  • osób z niepełnosprawnościami, (3 osoby)
  • osób o niskich kwalifikacjach (22 osoby)
  • osób w wieku 50 lat i więcej (9 osób)

oraz

Ścieżka – B: 20 osób (10K/10M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (będą to wyłącznie osoby, których miesięczne wynagrodzenie nie przekracza wysokości min. wynagrodzenia).

 

W ramach projektu będą realizowane zadania:

Ścieżka A dla osób niezatrudnionych: 30 osób

IPD (Indywidualny Plan Działania) 30UP x 6h/UP

Szkolenie zawodowe 30 UP x śr. 100h/UP

Staż zawodowy 30 UP x 3 m-ce

Pośrednictwo pracy 30 UP x 6h/UP

 

Ścieżka B dla osób zatrudnionych: 20 osób

IPD (Indywidualny Plan Działania) 20 UP x 6h/UP

Szkolenie zawodowe 20UP x śr. 100h/UP

Pośrednictwo pracy 20 UP x 6h/UP

 

Uczestnikom/czkom Projektu oferujemy:

– stypendia szkoleniowe – średnio 678,00 zł za średnio 100 godzin szkolenia

– stypendia stażowe w wysokości 1017,40 zł miesięcznie

– materiały szkoleniowe

– catering na szkoleniach

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe

– ubezpieczenie NNW na stażu

 

Wartość dofinansowania projektu „Droga do zatrudnienia 2” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 398 777,93 zł

Całkowita wartość projektu 419 766,25 zł

 

Informacja o zakwalifikowaniu do  Projektu oraz o szczegółowych terminach i miejscu rozpoczęcia udziału w projekcie zostanie przekazana drogą mailową, telefoniczną bądź listowną.

Planowane efekty:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu = 11 osób (3K/8M)

Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu = 18 osób (8K/10M)

Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) = 1 osoba (1M)

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji = 13 osób (10K/3M)

Wskaźnik efektywności zawodowej dla osób pracujących w momencie przystąpienia do projektu = 3 osoby (3M)

 

Więcej informacji:

E-mail: p.miszczak@eprojekty.info

Tel. 576 860 005

Zachęcamy do udziału w projekcie. Oferujemy uczestnikom szansę na polepszenie swojej pozycji na rynku pracy!

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

 

Adres biura projektu:

ul. Witaszka 6, 64-920 Piła