Aktualności

16 września 2019

Wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu w ramach ścieżki A.

Szanowni Państwo,
w załączeniu wstępna lista rankingowa osób przyjętych do projektu w ramach ścieżki A.
Zgodnie z regulaminem REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Szybka reakcja!” Nr RPWP.06.05.00-30-0049/18, § 3 „Procedura odwoławcza na etapie rekrutacji dla kandydatów do otrzymania wsparcia finansowego -Ścieżka A (dotacyjna)”, przysługuje Państwu możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji drogą mailową.
LISTA RANKINGOWA-1

3 września 2019

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych przedłużony

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin naboru formularzy zgłoszeniowych został przedłużony do dnia 06.09.2019 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

26 sierpnia 2019

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL”

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.09.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe  „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL”.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Harmonogramy”.

26 sierpnia 2019

Szkolenia zawodowe „Kosmetyczka”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 02.09.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. Kosmetyczka dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Druga szansa”                                                      NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18.

Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

Szczegółowe harmonogramy znajdują znajdują się w zakładce „harmonogramy”

 

23 sierpnia 2019

Szkolenie zawodowe pn. Specjalista do spraw obsługi biura z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 31.08.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. Specjalista do spraw obsługi biura z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Druga szansa” NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.

12 sierpnia 2019

Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 19.08.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 3 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy.

12 sierpnia 2019

Nowe szkolenia (harmonogramy)

Nowe harmonogramy szkoleń zawodowych: florysta i sprzedawca z obsługą komputera dostępne na stronie projektu

12 sierpnia 2019

Szkolenie zawodowe Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 12.08.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy

5 sierpnia 2019

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 13.08.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Druga szansa”                                                NR: RPWM.11.01.01-28-0130/18.

Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.