Aktualności

6 listopada 2019

nabór biznesplanów w ramach projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 12.11.2019 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu. Nabór potrwa do dnia 25.11.2019 r.
Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny do niezależnej Komisji Oceny Wniosków, która przeprowadzi ocenę biznesplanów w dniach od 26.11.2019 r. do 03.12.2019 r. Po ocenie zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa osób, którym przyznano dotację, natomiast osoby znajdujące się na liście rezerwowej będą miały możliwość odwołania w ciągu 5 dni roboczych.

W załączeniu dokumenty niezbędne do przedłożenia w biurze projektu:
– wniosek o przyznanie dotacji,
– biznesplan,
– wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego,
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wniosek_na_dotację

Biznesplan

Wniosek_o_udzielenie_wsparcia_pomostowego

formularz_minimis

oraz dokumenty do zapoznania:
– regulamin przyznawania środków finansowych,
– wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
– karta oceny biznesplanu.

Regulamin_przyznawania_środków_finansowych_na_rozwój_przedsiębiorczości – 07.11.2019

Wzór_umowy_o_udzieleniu_wsparcia_finansowego_zawartej_pomiędzy_uczestnikiem_projektu_a_beneficjentem

Karta_oceny_biznesplanu

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą, od dnia 12.11.2019 r. w dwóch egzemplarzach, na adres biura projektu:
ul. Dr Franciszka Witaszka 6
64-920 Piła

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 511 303 222.

5 listopada 2019

kosmetyczne szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 12.11.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe  „Szkolenie kosmetyczne”.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogram.

28 października 2019

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 04.11.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 5 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.
Zapraszamy

25 października 2019

spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 02.11.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.

 

11 października 2019

szkolenia grupowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Szanowni Państwo,

od dnia 19.10.2019 r. rozpoczną się szkolenia grupowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu, według poniższego harmonogramu.

Harmonogram szkoleń

8 października 2019

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na indywidualne pośrednictwo pracy

08.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy.

Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy.

 

7 października 2019

szkolenie zawodowe pn. „Barman – kelner wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 15.10.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Barman – kelner wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.

 

 

 

7 października 2019

grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 4

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 14.10.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 4 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy

4 października 2019

Indywidualne doradztwo zawodowe.

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem etapu rekrutacji, od poniedziałku 07.10.2019 r. rozpocznie się pierwsza forma wsparcia, jaką jest indywidualne doradztwo zawodowe. O terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.