Aktualności

17 września 2018

Własna inicjatywa własna firma, wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo,
informujemy, że proponowane zmiany dotyczące zarówno wysokości jak i okresu wypłat wsparcia pomostowego, zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. W związku z powyższym wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 12 m-cy dla każdego Uczestnika Projektu ” Własna Inicjatywa, własna firma!” w wysokości nie wyższej niż 1275,00 PLN.
Z poważaniem
Biuro Projektu

13 września 2018

Własna inicjatywa, własna firma! Lista rankingowa po odwołaniach.

SZANOWNI PAŃSTWO,
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ Z UWZGLĘDNIENIEM DOTACJI DLA KOLEJNYCH 6 OSÓB WYŁONIONYCH W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ.
O terminie podpisania umów o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej poinformujemy każdego Uczestnika indywidualnie.

Lp. Nr ewidencyjny
1 03/2018
2 73/2018
3 37/2018
4 35/2018
5 06/2018
6 32/2018
7 63/2018
8 36/2018
9 08/2018
10 19/2018
11 12/2018
12 16/2018
13 18/2018
14 40/2018
15 39/2018
16 23/2018
17 14/2018
18 28/2018
19 27/2018
20 67/2018
21 24/2018
22 09/2018
23 59/2018
24 61/2018
25 43/2018
26 44/2018
27 52/2018
28 05/2018
29 26/2018
30 15/2018
31 46/2018
32 07/2018
33 42/2018
34 72/2018
35 38/2018
36 29/2018
37 34/2018
38 71/2018
39 53/2018
40 30/2018

22 sierpnia 2018

Klucz do zatrudnienia – Ostateczna listę osób zakwalifikowanych do realizacji ścieżki „B” projektu

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do realizacji ścieżki „B” projektu.

Gratulujemy i do zobaczenia na pierwszych zajęciach.

Lista rankingowa dotacje po odwołaniach

20 sierpnia 2018

Lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej

20.08.2018

Szanowni Państwo,
poniżej lista osób zakwalifikowanych do przyznania dotacji na założenie działalności gospodarczej:

LISTA RANKINGOWA PO OCENIE BIZNESPLANÓW
1 03/2018 119
2 73/2018 109
3 37/2018 106,5
4 35/2018 105,5
5 06/2018 102
6 32/2018 100
7 36/2018 96,5
8 08/2018 96
9 19/2018 95
10 12/2018 95
11 16/2018 95
12 18/2018 94
13 40/2018 92,5
14 39/2018 92,5
15 23/2018 92
16 14/2018 92
17 28/2018 91,5
18 27/2018 89
19 67/2018 89
20 24/2018 88,5
21 09/2018 88,5
22 59/2018 86,5
23 61/2018 86,5
24 43/2018 86,5
25 44/2018 86
26 52/2018 85,5
27 05/2018 85
28 26/2018 84,5
29 15/2018 84,5
30 46/2018 84
31 07/2018 83,5
32 42/2018 82,5
33 72/2018 82,5
34 71/2018 82

Poniżej lista osób które uzyskały niższą punktację. Przysługuje Im prawo do odwołania od decyzji Komisji Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych. W procedurze odwoławczej zostanie wyłonionych do dofinansowania 6 najwyżej ocenionych ponownie wniosków. Odwołania proszę składać osobiście w Biurze Projektów 64-920 Piła ul. Witaszka 6 lub drogą pocztową do dnia 27.08.2018 r. do godziny 15:00.

Odwołania proszę składać zgodnie z zapisami regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Lista osób uprawnionych do odwołania:

35 31/2018 81,5
36 38/2018 80
37 50/2018 80
38 29/2018 80
39 63/2018 79
40 30/2018 79
41 57/2018 78
42 34/2018 76
43 62/2018 69
44 51/2018 67
45 10/2018 61
46 53/2018 61
47 48/2018 52,5

9 sierpnia 2018

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki B

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki B.
Zgodnie z Regulaminem  Kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie w ramach ścieżki dotacyjnej, przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania zarówno na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, które należy złożyć osobiście w biurze projektu w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej ze wskazaniem uzasadnienia. Za dzień złożenia odwołania uważa się dzień jego wpływu do biura projektu.
Lista rankingowa Dotacje

12 lipca 2018

„Czas na zmiany” – REKRUTACJA TRWA!!!

Zapraszamy do udziału w projekcie

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 537 710 398, e-mail: k.zeglis@eprojekty.info.

5 lipca 2018

Zakończenie szkoleń grupowych projektu ” Własna inicjatywa, własna firma!”.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 05 lipca 2018 r. zakończyliśmy szkolenia grupowe w ramach realizacji projektu ” Własna inicjatywa, własna firma!”.

Jednocześnie ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego uczestników projektu. Odpowiednie dokumenty tj:

Biznes plan
Wniosek o wsparcie pomostowe
Oświadczenie de minimis
Formularz de minimis

proszę składać w Biurze Projektu tj. ul. Witaszka 6, 64-920 Piła w dwóch egzemplarzach w dniach od 09 lipca 2018 do 20 lipca 2018 r.

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej projektu i w Biurze Projektu.

Serdecznie zapraszamy.

 

26 czerwca 2018

Kody PKD Własna inicjatywa, własna firma!

Przypominamy o konieczności wskazania w biznesplanie kodów PKD zgodnych z działalnościami w zakresie Odnawialnych Źródłach Energii lub branż w ramach Smart Specialisation, w przypadku kiedy dana działalność wpisuje się w powyższe branże.

Informacje dotyczące branż Smart Specialisation znajdziecie Państwo pod adresem: kody PKD

 

 

23 czerwca 2018

Harmonogram szkolenia Pracownik administracyjno-biurowy Trampolina Sukcesu

Szanowni Państwo,

informujemy, iż grupa IV w dniu 18 czerwca 2018r. rozpoczęła szkolenie pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z ECCC DIGCOMP”. Zajęcia odbywają się w Radomsku przy Al. Jana Pawła II 3 lok. 4 . Szczegóły spotkań w załączonym harmonogramie. (Tabela „Harmonogramy”)