Aktualności

10 lipca 2019

grupowe treningi kompetencji społecznych

10.07.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 22.07.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 2 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”

Zapraszamy.

4 lipca 2019

indywidualne spotkania w ramach poradnictwa prawno -obywatelskiego.

04.07.2019

Informujemy, iż od dnia 15.07.2019 rozpoczynają się indywidualne  spotkania w ramach poradnictwa prawno -obywatelskiego. Wszyscy Uczestnicy projektu zostaną poinformowani o terminach spotkań.

1 lipca 2019

grupowe treningi kompetencji społecznych

01.07.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 08.07.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 1 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej.

Zapraszamy.

grupowe treningi kompetencji społecznych

 

28 czerwca 2019

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 06.07.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. Pracownik biurowy z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP oraz Magazynier z uprawnieniami SEP do 1kV dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń.

Szczegółowe harmonogramy znajdują znajdują się w zakładce „harmonogramy”

 

24 czerwca 2019

Poradnictwo psychologiczne

Informujemy,

iż od dnia 01.07.2019 rozpoczynają się indywidualne  spotkania w ramach poradnictwa psychologicznego. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali poinformowani o terminach spotkań.

18 czerwca 2019

LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

LISTA RANKINGOWA – ZESTAWIENIE WYNIKÓW OCEN WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO  W RAMACH PROJEKTU „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA” nr RPPM.05.06.00-22-0066/17  W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

l.p. Nr ewidencyjny Uczestnika projektu Ocena 1 eksperta Ocena 2 eksperta Ilość przyznanych punktów (średnia dwóch ocen)
1 29/D/05.06/PZ/2018 20 23 21,5
2 32/D/05.06/PZ/2018 28 22 25
3 40/D/05.06/PZ/2018 29 22 25,5
4 05/D/05.06/PZ/2018 31 24 27,5
5 14/D/05.06/PZ/2018 35 28 31,5
6 11/D/05.06/PZ/2018 37 27 32
7 27/D/05.06/PZ/2018 39 25 32
8 25/D/05.06/PZ/2018 42 28 35
9 3/D/05.06/PZ/2018 41 30 35,5
10 28/D/05.06/PZ/2018 41 32 36,5
11 42/D/05.06/PZ/2018 44 31 37,5
12 24/D/05.06/PZ/2018 45 31 38
13 38/D/05.06/PZ/2018 41 38 39,5

 

Beneficjent projektu informuje, że zgodnie z Regulaminem przyznawania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Klucz do zatrudnienia” pierwsze 4 osoby  z najniższą liczbą przyznanych punktów otrzymują przedłużone wsparcie pomostowe – finansowe.

Od powyższych ocen nie przysługuje prawo do odwołania.

Informujemy, że karty ocen będziemy przesyłać uczestnikom drogą mailową w najbliższych  dniach.

12 czerwca 2019

Spotkania z doradcą prawnym i psychologiem

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od dnia 19.06.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.

Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań.

Szczegółowe harmonogramy znajdują się w zakładce „harmonogramy”.

3 czerwca 2019

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 10.06 rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania.

harmonogram doradztwo Frombork 2

3 czerwca 2019

aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Czas na zmiany” wprowadzony w dniu 03.06.2019 r.

Aneks do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie