Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku

29.05.2019 r.

Paweł Rozmarynowski ARTCOM realizując w partnerstwie z LUX CANDELE Spółdzielnią Socjalną Projekt „Czas dobrych zmian” nr RPWP.07.01.02-30-0027/18 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem.

Rozeznanie rynku – przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego w ramach projektu Czas dobrych zmian