AKTUALNOŚCI

Zestawienie towarów lub usług zakupionych w ramach projektu

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy: SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM. Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym w biznesplanie. Do poniższego zestawienia proszę dołączyć kopie […]

Zobacz szczegóły

10.12.2018 r. Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy listę rankingową osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach projektu, po odwołaniach od pierwotnej decyzji KOW” I załącznik z ocenami (w załączeniu). Lista-info-KLUCZ-DO-ZATRUDNIENIA – po odwołaniach

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach od 10.12.2018 r. do 04.01.2019 r. realizowane będzie szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym”. Miejsce odbywania zajęć: Piła ul. Sikorskiego 33. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem szkolenia, Regulaminem szkoleń oraz Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu. HARMONOGRAM szkolenia Pracownik biurowy z kursem komputerowym Regulamin szkoleń-1 Regulamin zwrotu kosztów […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach projektu od dnia 03.12.2018 r. rozpoczynacie Państwo indywidualne spotkania z psychologiem. Miejsce spotkań: ul. Witaszka 6 Piła. O terminach spotkań zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że prowadzimy nabór do projektu  „Droga do sukcesu!!!”. Rekrutacja jest nadal otwarta. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które można pobrać w naszym Biurze Projektu bądź z naszej strony internetowej. Uczestnicy zakwalifikowani do I edycji projektu rozpoczęli już pierwsze indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Niebawem rozpoczną się również spotkania z psychologiem.  

Zobacz szczegóły

Wstępna lista rankingowa osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową osób ubiegających się o otrzymanie Jednorazowej Dotacji Inwestycyjnej w ramach projektu. Lista + info KLUCZ DO ZATRUDNIENIA

Zobacz szczegóły

Dokumenty do rozliczenia zakupów w projekcie „WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!

Szanowni Państwo, w zakładce dokumenty, zamieszczamy : SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW LUB USŁUG, KTÓRYCH ZAKUP ZOSTAŁ DOKONANY ZE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU „WŁASNA INICJATYWA, WŁASNA FIRMA!” oraz OŚWIADCZENIE O DOKONANIU ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZGODNIE Z BIZNESPLANEM. Prosimy o rozliczanie środków unijnych zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego oraz harmonogramem zamieszczonym w […]

Zobacz szczegóły

Informacja o naborze biznesplanów 5.6

Szanowni Państwo, od dnia 22.10.2018 r. rozpocznie się nabór Biznes Planów do projektu „KLUCZ DO ZATRUDNIENIA”. Nabór potrwa 10 dni roboczych do dnia 05.11.2018 r. Dalszym etapem będzie ocena Biznes Planów przez Komisję Oceny Wniosków – ocena potrwa 10 dni roboczych (06.11.2018 r. – 19.11.2018 r.). Lista osób, którym przyznano środki zostanie opublikowana na stronie […]

Zobacz szczegóły

Własna inicjatywa własna firma, wsparcie pomostowe.

Szanowni Państwo, informujemy, że proponowane zmiany dotyczące zarówno wysokości jak i okresu wypłat wsparcia pomostowego, zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. W związku z powyższym wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez okres 12 m-cy dla każdego Uczestnika Projektu ” Własna Inicjatywa, własna firma!” w wysokości nie wyższej niż 1275,00 PLN. Z poważaniem Biuro Projektu

Zobacz szczegóły