AKTUALNOŚCI

Kolejne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 15.10.2020 r.  kontynuowane będą indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek realizujących projekt w ramach ścieżki A. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole przy ulicy Nowej 2. Terminy spotkań zostały indywidualnie uzgodnione z każdym z Uczestników/czek, tak aby nie kolidowały z odbywaniem stażu zawodowego. […]

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 10.09.2020 r. rozpocznie się szkolenie zawodowe pn. „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin”. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminie szkolenia. harmonogram szkolenia zawodowego pn. pracownik ds. rachunkowości i ksiegowości-1  

Zobacz szczegóły

spotkania w ramach wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym.

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 września rozpoczynają się spotkania w ramach wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym. Wsparcie realizowane jest dla Uczestników ścieżki A projektu wg. poniższego harmonogramu spotkań. Harmonogram spotkań – wsparcie pomostowe w postaci indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z Pośrednikiem Pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.09 rozpoczynają się indywidualne spotkania z pośrednictwa pracy dla Uczestników realizujących projekt w ramach ścieżki B. Zajęcia odbywać się będą w Sali Wiejskiej  w Kuźnicy Czarnkowskiej przy ul. Wyzwolenia 32 B. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminach i godzin spotkań według poniższego harmonogramu. HARMONOGRAM INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z POŚREDNIKIEM […]

Zobacz szczegóły

Kolejne spotkania z Pośrednikiem Pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.09.2020 r.  kontynuowane będą indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek realizujących projekt w ramach ścieżki A. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole przy ulicy Nowej 2. Terminy spotkań zostały indywidualnie uzgodnione z każdym z Uczestników/czek, tak aby nie kolidowały z odbywaniem stażu zawodowego. […]

Zobacz szczegóły

Kompetencje z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wszyscy Uczestnicy realizujący projekt w ramach ścieżki B z wynikiem pozytywnym zakończyli szkolenie i nabyli kompetencje z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Zobacz szczegóły

Aktualizacja Harmonogramu szkolenia „Specjalista sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”

„Szanowni Państwo, informujemy, że uległ zmianie harmonogram szkolenia  „Specjalista  sprzedaży z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego”. Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym harmonogramem”. Harmonogram szkolenia – specjalista sprzedaży z kursem komputerowym.

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 24.08.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych gr.5

Zobacz szczegóły

indywidualne spotkania z psychologiem

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 18.08.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram psycholog 3 grupa

Zobacz szczegóły