AKTUALNOŚCI

nabór biznesplanów w ramach projektu

Szanowni Państwo, informujemy, iż od dnia 12.11.2019 r. rozpocznie się nabór biznesplanów w ramach projektu. Nabór potrwa do dnia 25.11.2019 r. Następnie złożone dokumenty zostaną przekazane do oceny do niezależnej Komisji Oceny Wniosków, która przeprowadzi ocenę biznesplanów w dniach od 26.11.2019 r. do 03.12.2019 r. Po ocenie zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa osób, którym przyznano […]

Zobacz szczegóły

kosmetyczne szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 12.11.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe  „Szkolenie kosmetyczne”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogram.

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 04.11.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 5 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”. Zapraszamy

Zobacz szczegóły

spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 02.11.2019 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą zawodowym dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

szkolenia grupowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Szanowni Państwo, od dnia 19.10.2019 r. rozpoczną się szkolenia grupowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach projektu, według poniższego harmonogramu. Harmonogram szkoleń

Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na indywidualne pośrednictwo pracy

08.10.2019 r. Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy. Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy.  

Zobacz szczegóły

szkolenie zawodowe pn. „Barman – kelner wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego”

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 15.10.2019 r. rozpoczynają się szkolenia zawodowe pn. „Barman – kelner wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego” dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Zmotywowani do działania!” NR: RPWM.11.01.01-28-0103/18.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.      

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 4

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 14.10.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 4 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy

Zobacz szczegóły

Indywidualne doradztwo zawodowe.

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem etapu rekrutacji, od poniedziałku 07.10.2019 r. rozpocznie się pierwsza forma wsparcia, jaką jest indywidualne doradztwo zawodowe. O terminach spotkań zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Zobacz szczegóły