AKTUALNOŚCI

Szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 27.11.2020 roku rozpocznie się szkolenie zawodowe pn.: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i z kursem komputerowym z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP. Wszyscy Uczestnicy zostali telefoniczne poinformowani o harmonogramie szkolenia. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 21.11.2020 r. odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 21.11.2020 r. odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu spotkania. Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Szkolenia zawodowe

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 26.10.2020 r. rozpoczną się szkolenia zawodowe pn. „Pracownik biurowy z elementami księgowości wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin” oraz „Magazynier logistyk  wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego – 110 godzin”. Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach szkoleń. harmonogram pracownik biurowy z księgowością harmonogram […]

Zobacz szczegóły

Kolejne spotkania z pośrednikiem pracy

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 15.10.2020 r.  kontynuowane będą indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy dla Uczestników/czek realizujących projekt w ramach ścieżki A. Zajęcia odbywać się będą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole przy ulicy Nowej 2. Terminy spotkań zostały indywidualnie uzgodnione z każdym z Uczestników/czek, tak aby nie kolidowały z odbywaniem stażu zawodowego. […]

Zobacz szczegóły

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 12.10.2020 r. rozpoczynają się indywidualne spotkania z psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram psycholog IV grupa

Zobacz szczegóły

Spotkania z doradcą prawnym

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 12.10.2020 r. rozpoczynają się spotkania z doradcą prawnym i psychologiem dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram prawnik IV grupa

Zobacz szczegóły

Nabór do projektu.

W związku z zaakceptowanymi zmianami informujemy, że istnieje możliwość przystąpienia do projektu. Zaproponowano wsparcie dla 8 osób.

Zobacz szczegóły

Grupowe treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 05.10.2020 r. rozpoczynają się grupowe treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu „Nowa szansa na aktywność 2” NR: RPWM.11.01.02-28-0031/19.  Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. harmonogram-grupowych-treningów-kompetencji-społecznych gr.6

Zobacz szczegóły