AKTUALNOŚCI

Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 19.08.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 3 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy.

Zobacz szczegóły

Nowe szkolenia (harmonogramy)

Nowe harmonogramy szkoleń zawodowych: florysta i sprzedawca z obsługą komputera dostępne na stronie projektu

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 12.08.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy

Zobacz szczegóły

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo, Informujemy, iż rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 13.08.2019 r. i potrwa przez 15 dni roboczych (lub w ŚCIEŻCE A do max. 26 zgłoszeń, z potem zostanie zawieszona.  Jeśli będzie za mało zgłoszeń, wówczas nabór zostanie przedłużony), tj. do 03.09.2019 r. Dokumenty będzie można składać osobiście lub pocztą w biurze projektu: ul. […]

Zobacz szczegóły

Ważne dokumenty

Szanowni Państwo, Informujemy iż IZ WPRO 2014+ zaakceptowała regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe do projektu, które Paweł Rozmarynowski ARTCOM zamieścił w zakładce „ważne dokumenty”. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.  

Zobacz szczegóły

nowy projekt ” Szybka reakacja!”

Szybka reakcja! Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do udziału w projekcie. Projekt skierowany jest do osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa wielkopolskiego, poprzez realizację dwóch ścieżek wsparcia zakładających:   […]

Zobacz szczegóły

treningi kompetencji społecznych

Szanowni Państwo, Informujemy, iż dnia 29.07.2019 r. rozpoczynają się treningi kompetencji społecznych dla Uczestników/czek zakwalifikowanych do I edycji Projektu „Druga Szansa” NR RPWM.11.01.01-28-0130/18. Wszyscy Uczestnicy projektu zostali telefonicznie poinformowani o terminach spotkań. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem znajdującym się w zakładce „harmonogramy”

Zobacz szczegóły

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 29.07.2019  rozpoczyna się szkolenie zawodowe „Szkolenie kosmetyczne”. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce harmonogramy

Zobacz szczegóły

grupowe treningi kompetencji społecznych

10.07.2019 Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 22.07.2019 rozpoczną się grupowe treningi kompetencji społecznych dla grupy 2 w Olsztynie. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy” Zapraszamy.

Zobacz szczegóły