AKTUALNOŚCI

Uwaga, zawieszone zajęcia dla Uczestników.

Szanowni Państwo, W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że  wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Uwaga, zawieszenie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania i zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Uwaga, zawieszenie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania i zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy.

Zobacz szczegóły

Zawieszenie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, w związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz zaleceniami władz krajowych i lokalnych dotyczącymi zachowania szczególnej ostrożności Beneficjent informuje, że wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu zostają wstrzymane do odwołania i zostaną przeniesione na inne, późniejsze terminy. Zespół projektowy

Zobacz szczegóły

Uwaga ! Wstrzymanie zajęć dla Uczestników

Szanowni Państwo, W związku z zagrożeniem dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19  oraz wszelkimi utrudnieniami powstałymi z zaistniałą sytuacją, Beneficjent projektu informuje, że do odwołania  wstrzymuje wszelkie formy wsparcia dla uczestników projektu prowadzone w trybie stacjonarnym. Tym samym informuje, że zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie. Personel odpowiedzialny za realizację projektu będzie wykonywać swoje obowiązki w […]

Zobacz szczegóły

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Szanowni Państwo, informujemy,  iż w dniu 10.03 pierwsza grupa Uczestników/czek zakwalifikowanych do Projektu w ramach ścieżki A rozpocznie udział w projekcie od dwóch indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Wszyscy Uczestnicy zostali telefonicznie poinformowani o miejscu i godzinach spotkań. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „harmonogramy”.  

Zobacz szczegóły

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznanie rynku

24.02.2020 r. Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska realizujące jako Partner Projekt „Zaplanuj swoją karierę” nr POWR.01.02.01-30-0011/18 wraz z firmą Paweł Rozmarynowski ARTCOM zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu. zapytanie ofertowe – jobcoach

Zobacz szczegóły

Szkolenie zawodowe „Kosmetyczka”

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 24.02.2020 rozpocznie się szkolenie zawodowe pod nazwą KOSMETYCZKA. Wszyscy uczestnicy zostali powiadomieni o terminach zajęć, a szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „HARMONOGRAMY”

Zobacz szczegóły

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Szanowni Państwo, w załączeniu dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego. Rozliczenie wsparcia pomostowego (zestawienie wraz z kopią faktur i potwierdzeniami przelewów) należy przesyłać do biura projektu pocztą tradycyjną, co miesiąc, do 5 dnia każdego miesiąca. 10._Oświadczenie_o_dokonaniu_zakupów_zgodnie_z_Biznesplanem_wraz_z_zestawieniem_poniesionych_wydatków 11._Oświadczenie_dot._rozliczenia_wsparcia_pomostowego_finansowego_wraz_z_zestawieniem_poniesionych_wydatków

Zobacz szczegóły